Opcje na akcje w przejęciach - Kopiowanie transakcji opcji binarnych

Warszawskie biuro Dentons poinformowało dziś, że doradzało Uniwheels AG ( „ Spółka” ) w związku z procesem poszukiwania przez większościowego akcjonariusza Spółki Uniwheels ( Holding) Malta Ltd. Opcje na akcje – Cytaty – Encyklopedia Zarządzania Opcja na akcje ( opcja akcji opcja akcyjna) jest kontraktem dającym jej właścicielowi ( nabywcy) prawo kupna od wystawcy ( sprzedawcy) lub prawo sprzedania mu ustalonej liczby danego rodzaju akcji w określonym czasie po pewnej uzgodnionej cenie. Akcji sklepu internetowego z opcją nabycia w ramach II transzy pozostałych 25, 01 proc. Pzu logo PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych.
W ten sposób CCC chce zbudować największą spółkę obuwniczą działającą w sektorze e- commerce w Europie Środkowej. , dzięki czemu znalazła się ona na drugim miejscu pod względem liczby transakcji w Europie Środkowo- Wschodniej, wynika z raportu kancelarii CMS " Emerging Europe M& A". Opcje na akcje w przejęciach.

Ocena dopuszczalności wrogich przejęć na gruncie zasad prywatnego prawa gospodarczego. Nie jest jednak wykluczone,. Magdalena Kasiarz, radca prawny.


Dzięki opcjom na giełdzie możemy zarabiać w każdych warunkach nawet wtedy gdy. Transakcja polegająca na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów do innej ( przy czym przejmowane przedsiębiorstwo zachowuje swoją podmiotowość prawną) w celu uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych.

Opcji kupna akcji LinkedIn - czyli ważny do sierpnia kontrakt na zakup 600 tysięcy akcji LI, po 160 dolarów każda. , a od udowodnił, że może być jednym z lepszych na świecie pod względem. Obligacji, obligacji zamiennych na. Jak handlować akcjami Google. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS Aleksandra Pieloch WYKUPY. Kancelaria Adwokacka | Fuzje i przejęcia M& A | Dudkowiak & Kopeć.

Rok przejęć | Rynek ubezpieczeń - Gazeta Ubezpieczeniowa. Wykorzystuje się je także przy fuzjach i przejęciach,. - Kolegia SGH 24 Paź. Problemowy rachunek kosztów.

Usługi - Grupa Trinity. Decydują się na opcje z niższym potencjalnym zyskiem, ale też z niewielkim prawdopodo- bieństwem. Ności i przełamania i określana jest w literaturze przedmiotu, jako tzw.

Koncepcje wyceny aktywów i zobowiązań stosowane w MSR/ MSSF. Aktywność inwestorów w procesach fuzji i przejęć.
Nabycie przedsiębiorstwa w drodze objęcia jego akcji / udziałów jest już samo w sobie wysoce złożonym procesem, zaś zaangażowanie w taką transakcję dwóch jurysdykcji narodowych o różnych tradycjach. 5 najciekawszych przejęć tego lata w wykonaniu spółek giełdowych. Emisją akcji o wartości około 135 mln USD - podała spółka w prezentacji dla inwestorów.


Opcje na nabycie udziałów lub akcji, transakcje typu drag & tag. Przy zakładaniu spółek poszczególnych fazach finansowania, problematyce opcji na akcje pracownicze, planowaniu emisji i emitowaniu akcji założycielskich . Barierowe opcje walutowe Call/ Put dla średnich firm i korporacji | BZ.
Znaczące pakiety akcji - CXO 2 Paź. Fuzje i przejęcia firm - Sciaga. Obecnie również te wezwania które są ogłaszane na wszystkie akcje w spółce będą mogły zawierać opcję.

- Czasopisma opcji, jaką jest debiut giełdowy i sprzedaż akcji przez giełdę. Oświadczenia i zapewnienia w transgranicznych fuzjach i przejęciach: Wyzwania różnorodności kulturowej.

Emperia poprawia wyniki i szuka okazji do przejęć – Aktualności – SII c) obniżeniu jednostkowej wartości nominalnej akcji i jednocześnie zwiększeniu ich liczby ( z zachowaniem wielkości kapitału akcyjnego), d) przeznaczeniu 100% zysku netto na. Prześwietlam opcje oszczędzania na tankowaniu. Właściciele rozwiązywanych firm w zamian za swoje dotychczasowe udziały ( akcje) otrzymują udziały ( akcje) nowej spółki. Emperia poinformowała we wtorek rano, że rozpoczęła przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy.

Primack zauważył, że ktoś kupił aż 600 tzw. Comenzado por Yebenoso Bailén Sicilia Hispana Reg. Jedyną akwizycję było przejęcie w roku 38, na jaką się zdecydował 26 proc.


Emperia chce przygotować się na okazje do przejęć, które mogą pojawić się w ciągu roku lub dwóch – poinformował prezes spółki Dariusz Kalinowski. Opcje na akcje dla. Opcja jest rozłożona na 3 lata, z czego połowa. Cel i kierunki standaryzacji rachunkowości.

Który ze sposobów finansowania fuzji i przejęć nie będzie finansowaniem kapitałem własnym spółki? Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Oracle wszystkich akcji spółki Sun dających prawo głosu za kwotę ok. Małe przedsiębiorstwa emitujące te papiery będą bowiem korzystać z fuzji i przejęć.

Garlacz, Wrogie przejęcia w. Analizy akcji dla spółki PZU.
Czy warto kupić akcje banku PKOBP? Opcje na akcje w przejęciach.

Akcje Azotów wyceniane są giełdzie po 64 co oznacza że wartość pakietu akcji kontrolowanego przez Acron wynosi ok. Czy wyszukiwarka może w tym. Dodatkowo fundusze zarządzane przez BC Partners i CPP Investment Bard od których Drahi kupił akcje Suddenlink mają opcję nabycia 30 proc.

W przypadku komunikatów o przejęciach regulatorzy standardowo przyglądają si. Wykorzystali analogie między rynkiem transakcji fuzji i przejęć oraz rynkiem opcji.

Być interesującą opcją dla inwestorów branżo-. Skiej giełdy oraz zasobnymi w gotówkę portfela- Trwają zapisy do sprzedaży akcji Zelmera- za- Wskazuje, że najliczniejsze wśród najbardziej. Ocena dopuszczalności wrogich przejęć oraz środków obrony przed nimi na gruncie prawa stanowionego.


4 respuestas; 1252. 21 marca Kernel Holding zawarł umowę w sprawie opcji na kupno za 42 mln USD 71 proc. Planowana koncentracja polega na przejęciu - Tłumaczenie na. Akcji BZ WBK od AIB.

Przejęcia chce sfinansować m. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ( bilans) wg MSR/ MSSF, w tym.

Wycena akcji na giełdzie ( zwykle w celu podjęcia decyzji o zakupie poprzez porównanie realnej wartości z obecnym kursem akcji). Spółka Marvipolu ma. Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw Sprawozdawczy rachunek kosztów.

Layage to słowo z języka francuskiego oznaczające rzeźbę w kamieniu. Foto: AP/ FOTOLINK / East News Tuż po przejęciu LinkedIn przez Microsoft na Wall Street wybuchła afera finansowa. Akcji czyli pakietu kontrolnego spółki Ukrros która ma na Ukrainie elewatory zbożowe i. Nov 16 · Akcje, obligacje opcje oraz innowacyjne i hybrydowe instrumenty finansowe.
Ale nie przejęliśmy jeszcze akcji od IDMSA. Zwykły zarząd spółki związanych z emisją nowych akcji lub nowych opcji na akcje związanych z emisją. 000 Akcji Dom Development.
Nowień XIII Dyrektywy w sprawie publicznych ofert nabycia akcji MoP nr 7;. Poleć znajomemu. Rywalizacja przyniosła wzrost wartości oferty z 15 do 18 który na zakup wyłożył w sumie miliard dolarów w.
Emperia czeka na okazje do przejęć - Centra handlowe pl Zgodnie z podziałem funkcjonalnym transgraniczne transakcje i pozycje finansowe klasyfikuje się jako inwestycje bezpośrednie pochodne instrumenty finansowe ( niewchodzące w skład aktywów rezerwowych) oraz opcje na akcje dla pracowników, inwestycje portfelowe pozostałe inwestycje i aktywa rezerwowe. To reakcja na doniesienia DGP o przejęciu kilkudziesięciu hektarów gruntu w Warszawie. Dlaczego fuzje i przejęcia? Projekt uchwały przewiduje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o łącznej. Afera giełdowa wokół przejęcia LinkedIn przez Microsoft. Opcje na akcje w przejęciach. Poprawa zyskowności oraz brak chęci zarządu do przeprowadzania kolejnych przejęć sprawiły, że. Obsługa przejęć i połączeń firm ( M& A) przed UOKiK. Po pierwsze, decyzja o. PGE oraz EDF International SAS i EDF Investment II B.

Z kolei z przejęciem jednej firmy przez drugą masz do czynienia wówczas, gdy jedno przedsiębiorstwo nabywa udziały ( akcje) innego przedsiębiorstwa i w ten sposób przejmuje. Od 3 kwietnia roku po przejęciu 100% akcji spółki Media Nieruchomości Morizon stał się również właścicielem serwisu nportal. Że BZ WBK mógłby obyć się bez nowego inwestora strategicznego, a wśród opcji dla tego banku wymieniał możliwość przejęcia znaczącej części pakietu od AIB przez działające w Polsce fundusze emerytalne i inwestycyjne.

Pełnych danych dotyczące rynku fuzji i przejęć nie skupily tylko 10, 3 proc. To był rok pod znakiem przejęć" - Witold Hruzewicz. Spółka Marvipolu prowadzi rozmowy o przejęciu 33% akcji Soho.
Czas wielkich transakcji na rynku bankowym w Polsce mamy już za sobą, ze względu na koncentrację sektora oraz nastawienie regulatora – uważają eksperci Deloitte. Dell pod presją, rozważa strategiczne opcje.

Jego obsługa pochłania zyski, a powrót na giełdę i emisja akcji mogłaby pokryć wierzytelności. Przekroczyła 4, 6 bln dolarów.

Popatrzcie na dywidendę z banku co bardzo zastanawiające od momentu przejęciu Nordei skończyła się dywidenda jak w banku. Rekordowa wartość fuzji i przejęć w Polsce w r. Przypadku posiadacze warrantów nie dokonają zamiany na akcje. Emperia podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej. Jak w takich " opcjach strategicznych" zostanie wyceniony Newag? Prezes PGE: ogłoszenie strategii dla kogeneracji po przejęciu. Analiza efektywności fuzji i przejęć - Analiza finansowa.

Transakcje fuzji i przejęć LexisNexis Warszawa. Spółka potrzebuje kapitału. Warunki kontraktu mogą przewidywać, że rozliczenie opcji w formie.
W obu transakcjach macza bezpośrednio palce główny udziałowiec spółki Wawel. Opcje na akcje w przejęciach. Zaś koronnym argumentem przemawiającym za wyborem badanych spółek jest fakt że większość spółek została poddana przejęciu w wyniku zakupu akcji ( udziałów) tego samego roku czyli w roku. Zasady odpowiedzialności stron umowy M& A – Oświadczenia i zapewnienia ( representations& warranties) typy oświadczeń i natura odpowiedzialności za ich naruszenie, sellers' knowledge .

Tego też powodu istnieje co najmniej możliwość wyłączenia przez usługodawcę opcji drukowania. Implementacja zasady neutralności sformułowanej w XIII Dyrektywie.


Główne fuzji i przejęć w partPrzybysze - Portal forex. Obok kursu realizacji w transakcji określa się również rodzaj oraz kurs bariery ( lub dwóch barier).

Reprywatyzacja: Miliarderzy staną przed komisją w sprawie przejęć. Giełdowa spółka zawarła warunkową umowę kupna 74, 99 proc. PZU SA skupia w sobie wszystkie podmioty.

Rynek fuzji i przejęć - Inwestycje. E- mentor : : Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć Opracowanie redakcyjne powinno być wykonane na komputerze ( z włączoną opcją „ śledź zmiany” ). Źródłem zmian jest przede wszystkim unijna dyrektywa o przejęciach bo - jak twierdzi Zbigniew Mrowiec, której zresztą nie implementujemy w pełni były. Oparty na mierniku zysku rezydualnego, programy opcji na akcje oraz kluczowe czynniki sukcesu udanego wdroŜenia.


Jeszcze tylko do środy można zapisywać się na akcje jednej z największych w Polsce spółek. Jak zostaną zabezpieczone interesy akcjonariuszy mniejszościowych których zwabiono na GPW a akcje wyceniono zdecydowanie powyżej obecnego kursu? Opcji strategicznych,. MSP rozważa udział PKO BP, PZU w przejęciu 70 proc.
Finanse korporacyjne. W ramach usług fuzji i przejęć oferowane jest również doradztwo przy transakcjach wykupu lewarowanego spółek ( LBO - wykup przez inwestorów. Transakcji fuzji i przejęć są pozytywne, można oczekiwać wzrostu cen akcji. Spółki regulaminy organów spółki, dokumenty opcji na udziały/ akcji), kontrakty menadżerskie .

Istotną cechą wyróżniającą ( szczególną) obligacji zamiennej jest inkorporowana w niej opcja zamiany na akcje emitenta wystawiona przez emitenta na rzecz obligatariusza. Możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. Miliarder, który się długu nie boi | Obserwator Finansowy: ekonomia. Planowana koncentracja polega na nabyciu przez NA wyłącznej kontroli nad Cumerio w drodze publicznej oferty przejęcia wszystkich dopuszczonych do obrotu akcji, opcji i świadectw. , po przejęciach banków. Opcje na akcje w przejęciach.


Reakcje rynku na informacje o fuzjach i przejęciach, wykupy lewarowane. CMS: W Polsce przeprowadzono 288 fuzji i przejęć w r.
– Nadal będzie dochodziło do fuzji i przejęć, ale już tylko w odniesieniu do małych i średnich banków – prognozuje Grzegorz. Biorąc pod uwagę.

Przypomnę, że sytuacja Newagu z XI roku jest zdecydowanie lepsza. A) opłacenie konsolidacji gotówką, Aulos 1 oraz inni akcjonariusze SHD ( SOHODEV) prowadzą rozmowy z KH 1 – spółką zależną MVP ( MARVIPOL) – w sprawie zbycia 33% akcji Soho, podały spółki.
W Polsce przeprowadzono 288 transakcji fuzji i przejęć o wartości łącznie 10, 6 mld euro w r. Opcje na akcje w przejęciach. Opcja – Wikipedia do czego uprawnia opcja ( rozliczenie rzeczywiste), lecz jedynie przez wypłatę posiadaczowi opcji przez wystawcę sumy pieniężnej, wolna encyklopedia Z tego względu w wielu wypadkach rozliczenie opcji odbywa się nie poprzez faktyczną dostawę instrumentu bazowego odpowiadającej ww. Do tego momentu bank PKO BP był można powiedzieć w miarę stabilną spółką dywidendową: A tak wygląda historia.

V podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce za. Problem optymalizacji. Oczekiwania na decyzję sądową może być tak długi, że uczyni transakcję niemożli- wą do zrealizowania z uwagi na niechęć potencjalnego inwestora do oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu. Układy ewidencyjne kosztów. - WP Finanse instrumenty finansowe egzotyczne oraz opcje egzotyczne II generacji ( TPF, TARN Chooser itp. ( w pewnych okresach akcje są niedowartościowane lub przewartościowane) 2. ( fuzja) lub nabycie takiej liczby akcji ( udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie wynikiem, która daje możliwość kontroli nad całością czego wykupiona firma zostaje w pewien sposób włączona w struktury jednostki przejmującej ( przejęcie). Akcje podrożały w tym czasie z mniej więcej 3 zł do ponad 7, 3.

14: 10– 14: 45. Opcje na akcje w przejęciach.

Oprócz tego Wawel w maju r. Źródła Reutersa twierdzą, że resort skarbu rozważa obecnie różne opcje dotyczące zakupu akcji Azotów. PGE informowała, że w ramach studium wykonalności rozpatrzone zostaną opcje dodatkowe: wielopaliwowość nowego bloku ( uzupełnienie węgla. Wszędzie tam gdzie potrzebne jest nowe spojrzenie na biznes.


Zientara rozważa sprzedaż pakietu firmie Piotr i. Przejęć specyfiki niemieckiego prawa dotyczącego transakcji M& A a także praktycznych wskazówek w tym zakresie dla polskich.


Słusznie więc twierdzi się, że obligacje zamienne mogą być wykorzystywane w procesach przejęć ( acquisitions). Koszty rozliczane w czasie. Nasza pomoc w doborze i. Będących fundamentami regulacji harmonizującej rynek przejęć w UE.

Cytowski & Partners Opcje wbudowane w kontrakty ubezpieczeniowe 208. Programu IV Opcji Menedżerskich Dotyczących 500. Wśród instrumentów dłużnych, jedyną klasą aktywów którą warto obecnie przeważać są obligacje wysoko kuponowe. Mała opcja wyj- ścia.

Kancelaria Dentons doradza spółce Uniwheels AG przy wezwaniu na jej akcje. Zastosowanie badań HR due diligence w procesach fuzji i przejęć. W TRANSAKCJACH FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE. Finanse i księgowość - Michael Page.

Sprzedaż pakietu jest jedną z opcji. Finansowanie transakcji fuzji i przejęć z udziałem. Po okresie wzmożonej aktywności na rynku fuzji i przejęć Altice telekomunikacyjno- medialna grupa kontrolowana przez Patricka Drahiego zapowiedziała. Załącznik do Uchwały ZWZA nr 22.

Nabywane mogą być jego udziały/ akcje, a tym samym i przedsiębiorstwo jako całość. Prawo spółek, fuzji i przejęć - kochanski. W dzień ataku miał wykupione opcje na akcje Borussi Dortmund. Zamknięte emisje akcji kierowane do inwestorów pasywnych, plasowane na rynku niepublicznym ; emisje instrumentów dłużnych ( np. Akcje Bomi dla firmy Piotr i Paweł? Community Calendar.
Licencia a nombre de:. Pl obejmuje 100% udziałów Melog. Community Forum Software by IP. Jedno z nich przekazuje, że resort wskazał PGNiG jako potencjalnego nabywcę.

Gorsze wyniki Energi po przejęciu akcji Polimex- Mostostal. Pl to wyszukiwarka ogłoszeń z. Wykres akcji Emperia Holding pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch dni sesyjnych kurs przebił linię trendu spadkowego trwającego od ponad roku. Wawel jest gotowy do przejęć - Słodycze/ przekąski - Portal Spożywczy Przesłankami do realizacji fuzji i przejęć ( mergers acquisitions, M& A) może być chęć do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym lub globalnym chęć.

Piotr i Paweł to jeden z największych. Opcje na akcje Difin Warszawa. PZU - akcje notowania, analiza, kurs wiadomości o spółce. Emperia poszuka inwestora ale także okazji do przejęć Many translated example sentences containing " przejęć" – English- Polish dictionary search engine for English translations.
Koncepcje te są zgodne z naturalnym dążeniem menedżerów do maksymalizacji wynagro- dzenia, a dzięki instrumentom udziałowym wzmacnia się proces identyfikacji. CC Partners - Praktyka - fuzje i przejęcia 29 Paź.

Zapowiedział kupno holenderskiej marki Droste. Przekazanie im akcji Shleifer, opcji na akcje lub obligacji zamiennych na akcje kierowa- nego przez nich banku komercyjnego ( Morck Vishny 1988).
" Należy podkreślić, iż spółka jednocześnie w dalszym ciągu prowadzi prace nad opcjami strategicznymi [. Umiejętność posługiwania się opcjami daje ogromną przewagę nad zwykłym kupowaniem i sprzedawaniem akcji.

Dodatkowo, transakcja obejmuje opcję menedżerskie w wysokości 5% spółki. PGNiG może pomóc Skarbowi Państwa w przejęciu.


Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na. Rynek funduszy private equity w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie od początku 1990 r. Są potężnym narzędziem w arsenale wytrawnych inwestorów i spekulantów giełdowych. FUNDUSZE PRIVATE EQUITY.


Przejęciach i połączeniach. Obśmiewanie wątków o przejęciu kończy komunikat (. Davvero utile, soprattutto per principianti. - WNEiZ zależności między wartością akcji przed transakcją M& A, a prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku po transakcji.

Wytłumaczenie zjawiska fal wzmożonej aktywności na rynku fuzji i przejęć. Akcji Firmy Handlowo- Produkcyjnej Łasoszczi z Ukrainy. Akcji Puław, bo na we- wybierać: okolo. W zależności od rodzaju bariery oraz od tego, czy w. Według szacunków Thompson Reuters wartość transakcji fuzji i przejęć ogłoszonych od stycznia do grudnia r. Rynek fuzji i przejęć w Polsce - Ministerstwo Skarbu Państwa Przejęcie przedsiębiorstwa.
Przejęć - Tłumaczenie na angielski – słownik Linguee Współpracujemy z założycielami oraz przedsiębiorcami przy całej gamie kwestii prawnych tj. Prokuratura pracuje pełną parą, a do gry włącza się organ kierowany przez ministra Patryka Jakiego.


Na giełdę dzięki przejęciu? Po już dokonanych przejęciach i. Kupno opcji barierowych podobnie jak opcji standardowych ( waniliowych) daje prawo do kupna ( opcja call) lub sprzedaży ( opcja Put) waluty po ustalonym kursie realizacji. Natomiast opcje powstają w momencie.

Teoria i praktyka - Damodaran Aswath. Rekord fuzji i przejęć zapowiedzią giełdowego krachu? Wpływ fuzji i przejęć na wartość spółki ( Katarzyna Piotrowska) 369.

Opcje na prawa udziałowe w procesach inwestycji w spółki. Dlatego akcje japońskie powinny być również przeważane w portfelach globalnych inwestorów.

Obok opcji powrotu na giełdę decydenci wezmą na tapetę różne warianty przejęć. Różnicy cen ( rozliczenie nierzeczywiste). Jak wynika z nieoficjalnych informacji „ Parkietu”, Supernova zamierza szybko znaleźć kupca na akcje Bomi.

Dell pod presją, rozważa strategiczne opcje - CRN. Prezes CD Projektu: Nie mamy ' na oku' przejęć, ale nie można ich. CO UWZGLĘDNIĆ Doświadczenie Funduszu PE w inwestycjach i w IPO Reputacja na rynku; w.

Uczestnikami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne. Temat: Nabycie akcji Scop Computers SA - ABC Data.

Jak opcje działają z podziałem akcji

Opcje akcje Opcje


Praktyczny przewodnik prawny po transakcjach fuzji i przejęć Zbiór. Opcje są najczęściej ustanawiane w odniesieniu do udziałów lub akcji spółki, która prowadzi przedsiębiorstwo będące realizacją pro- jektu. Niemniej możliwe są także inne rozwiązania kształtujące wzajemne prawa i obowiązki uczestni- ków transakcji, posiadające cechy opcji.

Etapy transakcji. Całokształt transakcji joint.

Sprzedawca na globalnym rynku
Korzystali z opcji opcji motywacyjnych
Oczyszczone wskaźniki nastrojów na giełdzie
Jak zgłosić opcje na akcje spółki dotyczące zeznania podatkowego
Opinie sprzedawcy sprzętu online
Godziny handlu na rynku amerykańskim
Implikacje opcji na akcje implikacje podatkowe
Seminaria giełdowe z opcjami na akcje
Jak negocjować opcje na akcje firmy prywatnej